Kulturskaparnas villkor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 maj 2022

Betänkande: Kulturskaparnas villkor

Betänkande 2018/19:KrU11

Nej till motioner om kulturskaparnas villkor (KrU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om kulturskaparnas villkor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet och kulturens villkor, enprocentregeln och scenkonstallianser.