Kultur och fritid för barn och unga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 mars 2023

Betänkande: Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2022/23:KrU3

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar till exempel om barns och ungas rätt till kultur, inflytande och delaktighet samt trygg internetmiljö. Riksdagen anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.