Kultur och fritid för barn och unga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 mars 2022

Betänkande: Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2019/20:KrU7

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2018, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kunskap och information om barns rättigheter, förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap, mötesplatser för hbtq-ungdomar, barn och unga på nätet, villkoren för barn- och ungdomsorganisationer samt barns och ungas rätt till kultur.