Kretslopp, återvinning m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 10 augusti 2022

Betänkande: Kretslopp, återvinning m.m.

Betänkande 2009/10:MJU16

Nej till motioner om kretslopp och återvinning (MJU16)

Riksdagen sa nej till de motioner som behandlar frågor om kretslopp, återvinning och kemikalier. Totalt rör det sig om 31 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen handlar bland annat om biologiskt avfall, pant på dryckesförpackningar och export av elavfall.