Kostnadskontroll i stora väginvesteringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Riksrevisionens granskning av kostnadskontrollen i stora väginvesteringar (TU14)

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i stora väginvesteringar mellan 2005 och 2009. Granskningen visar att regeringen och Trafikverket (tidigare Vägverket) inte har gjort tillräckligt för att garantera en bra kontroll av kostnader vid genomförandet av stora väginvesteringar. Satsningar inom infrastruktur blir ofta betydligt dyrare än vad som har planerats från början. Riksdagen har inte heller fått en rättvis bild av de verkliga kostnadsökningarna i beslutade väginvesteringar. Riksdagen ser allvarligt på de brister som Riksrevisionen identifierat men konstaterar att flera åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. En omfattande översyn av planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur pågår också. Riksdagen avslutar därför ärendet utan några åtgärder.