Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 augusti 2022

Betänkande: Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Betänkande 2007/08:TU9

Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik (TU9)

En ny lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik börjar gälla den 14 december 2008. Bakgrunden är ett EU-direktiv som handlar om villkoren för att anlita mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn. Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att förmånligare bestämmelser för arbetstagarna är tillåtna nationellt. Den nya lagen ger parterna möjlighet att genom kollektivavtal avvika från lagens bestämmelser så länge de tar hänsyn till direktivets miniminivåer.