Kommunala frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 april 2022

Betänkande: Kommunala frågor

Betänkande 2019/20:FiU26

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019/20. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar exempelvis om kommunala tillsynsavgifter, förutsättningar för att arbeta med välfärdsverksamhet, riktade statsbidrag och sociala utfallskontrakt.