Kommunala frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 juli 2022

Betänkande: Kommunala frågor

Betänkande 2014/15:FiU26

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om kommunala frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet och tillsynsavgifter. Motionerna tar också upp kommunalt finanssamarbete, tidiga insatser och sociala investeringar samt välfärdens framtida finansiering.