Kommissionens arbetsprogram 2014

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 5 februari 2014

Utlåtande: Kommissionens arbetsprogram 2014

Utlåtande 2013/14:UU4

EU-kommissionens prioriteringar för 2014 (UU4)

Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens prioriteringar för 2014, det så kallade arbetsprogrammet. Kommissionen fokuserar på fyra övergripande områden:

  • Den ekonomiska och monetära unionen
  • Smart och hållbar tillväxt för alla
  • Rättsliga frågor och säkerhet
  • Yttre åtgärder.

Utskottet konstaterar att kommissionens prioriteringar i huvudsak ligger i linje med svenska prioriteringar. Det är positivt att kommissionen ger frågorna om tillväxt och konkurrenskraft stort utrymme. I tider av ekonomiska svårigheter är det viktigt att värna om ett öppet Europa, och denna princip bör vara grundläggande i kommissionens alla initiativ och program. Utskottet framhåller även att Sverige har ett uppenbart intresse av att euroområdet står starkt och stabilt och att de länder som drabbas av betydande ekonomiska problem kan lösa dessa.

Situationen i Syrien är alarmerande. Det är enligt utskottet angeläget att EU och EU-länderna inte bara stöder det humanitära arbetet i regionen. Det är också viktigt att EU-länderna visar solidaritet genom att ta sitt ansvar så att de personer som kommer till EU och är i behov av internationellt skydd får det. Alla EU-länder måste även ta ansvar för att i samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR ge skydd åt fler genom vidarebosättning. Utskottet välkomnar även att kommissionen kommer att presentera ett ramverk för hur EU kan reagera när EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen verkar vara hotade i EU-länderna.

Kopplingen mellan EU:s ekonomiska utveckling och EU:s politiska inflytande globalt är tydlig. Utskottet betonar vikten av att motverka eventuella tendenser till en försvagning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Utskottet konstaterar även att det pågår en diskussion om globala utvecklingsmål efter 2015 och att utskottet följer denna diskussion.

Utskottet anser att den ekonomiska utvecklingen och moderniseringen i det östliga partnerskapet gynnar såväl länderna själva som EU och grannländerna. Utskottet betonar att det ska stå varje land fritt att välja sin relation till EU. Det är viktigt att framhålla att dörren fortsatt står öppen för de länder som söker en närmare politisk och ekonomisk associering med EU.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.