Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 juli 2022

Betänkande: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2011/12:KU6

Regeringen bör utreda tillsyn inom migration och socialförsäkring (KU6)

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att utreda hur en ordinarie tillsyn över handläggningen av ärenden inom Migrationsverkets och socialförsäkringsområdets verksamhet ska organiseras och utformas. Orsaken är att Justitieombudsmännen, JO, måste använda en stor del av sina resurser åt dessa ärenden och att mängden klagomål på myndigheten ökat.