Jordbrukspolitik m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 augusti 2022

Betänkande: Jordbrukspolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU16

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU16)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.