Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 25 maj 2022

Betänkande: Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Betänkande 2016/17:TU17

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU17)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Riksdagens motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.