Jämställdhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 29 mars 2007

Betänkande: Jämställdhet

Betänkande 2006/07:AU10

Nej till motioner om jämställdhet (AU10)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om jämställdhet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat om målen på politikområdet, kontrollen av myndigheter och organisationer, jämställdhetsaspekten vid ändrade drifts- eller ägarformer, vissa övriga frågor om löneskillnader mellan män och kvinnor, yrkesklassificering, kvinnors arbetsmarknad, bestämmelser i jämställdhetslagen, EG-rättens betydelse för svensk jämställdhetspolitik, en ny jämställdhetsmyndighet, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), mäns jämställdhetsarbete, könsroller och våld mot kvinnor.