Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 6 juli 2022

Betänkande: Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Betänkande 2014/15:SkU5

Eric-konsortium likställs med ekonomisk förening (SkU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Eric-konsortier ska omfattas av samma regler för inkomstskatt som ekonomiska föreningar. Ett Eric-konsortium är en sammanslutning av företag och institutioner inom europeisk forskningsinfrastruktur.

Ändringarna innebär även bland annat att ett Eric-konsortium varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och göra den offentlig. Dessutom ska ett Eric-konsortium ha minst en revisor.