Infrastrukturens planering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 13 april 2011

Betänkande: Infrastrukturens planering

Betänkande 2010/11:TU17

Riksrevisionens granskning av infrastrukturens planering (TU17)

En granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i förvaltningen av de samhällsekonomiska analysmetoder som ger viktiga beslutsunderlag vid investeringar inom transportområdet. Följden blir att arbetet med analyserna försvåras och att kvaliteten på beslutsunderlagen blir osäker. Problemen har varit kända sedan lång tid, menar Riksrevisionens styrelse. Styrelsen förutsätter därför att iakttagelserna och rekommendationerna kommer att tas till vara i regeringens och Trafikverkets fortsatta arbete. Riksdagen menar att det är viktigt att de samhällsekonomiska analyserna som används är pålitliga och av god kvalitet. Men riksdagen konstaterar att ett omfattande reformarbete för ökad effektivitet inom transportområdet påbörjats. En utvecklingsplan avseende de samhällsekonomiska analysmetoderna har dessutom nyligen utformats. Riksdagen föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan några åtgärder.