Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 6 juli 2022

Betänkande: Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Betänkande 2014/15:SkU2

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Macao SAR (SkU2)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.