Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 6 juli 2022

Betänkande: Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR

Betänkande 2014/15:SkU8

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Hongkong SAR (SkU8)

Riksdagen har godkänt ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.