Indelning i utgiftsområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 14 juni 2022

Betänkande: Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2021/22:KU42

Ändring av indelning i utgiftsområden (KU42)

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ändra utgiftsområde för utgifter kring laddinfrastruktur och biogasstöd. Det ska innefattas i området Energi i stället för området Allmän Miljö- och naturvård.