Icke joniserande strålning, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 6 mars 2002

Betänkande: Icke joniserande strålning, m.m.

Betänkande 2001/02:MJU11

Motioner om icke joniserande strålning (MJU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om icke joniserande strålning. Motionerna behandlar bl.a. eventuella hälsorisker förenade med de högfrekventa fält som alstras vid användningen av mobiltelefoner, strålningsförhållandena kring basstationer och riskerna med UV-strålning.