Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (KU18)

Regeringen har i en skrivelse redovisat en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att:

  • Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
  • Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
  • Stärka strukturerna för samverkan.
  • Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
  • Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.
  • Fördjupa det internationella samarbetet.

Planen innehåller 15 åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för regeringens fortsatta arbete på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.