Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 10 juni 2009

Betänkande: Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid

Betänkande 2008/09:UbU19

Svenska universitet får utfärda gemensam examen med utländska lärosäten (UbU19)

Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Riksdagen sa vidare nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten.