Godkännande av Prümrådsbeslutet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 augusti 2022

Betänkande: Godkännande av Prümrådsbeslutet

Betänkande 2007/08:JuU20

EU-samarbete mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet (JuU20)

Riksdagen godkände Prümrådsbeslutet som är ett utkast till rådsbeslut som har förhandlats fram inom EU. Rådsbeslutet handlar om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Det innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom EU, framför allt när det gäller uppgifter i DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Det finns även bestämmelser om samarbete för att förebygga terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom EU och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Dessutom innehåller utkastet bestämmelser om dataskydd.