Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 augusti 2022

Betänkande: Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete

Betänkande 2010/11:UU13

Nej till motioner om globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete (UU13)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och utveckling, företagens ansvar med mera. Motionerna handlar bland annat om reformer av de internationella finansiella institutionerna, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna och om företags ansvar för miljö- och mänskliga rättigheter.