Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Militär utbildningsinsats i Irak förlängs (UFöU2)

Sverige ska även under 2016 delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) genomför i norra Irak. Den svenska styrkan på plats består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.

Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.