Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 10 augusti 2022

Betänkande: Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Betänkande 2009/10:SfU12

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Riksdagen har beslutat om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga. Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2010.