Förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 februari 2023

Betänkande: Förskolan

Betänkande 2022/23:UbU4

Nej till motioner om förskolan (UbU4)

Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om förskolan. Detta med hänvisning till gällande bestämmelser, vidtagna åtgärder och pågående arbete.

Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, om att delta i förskola och om annan pedagogisk verksamhet.