Fordonsbesiktning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Fordonsbesiktning

Betänkande 2009/10:TU8

Bilprovningens monopol upphör (TU8)

Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts den 1 juli 2010. De privata företagen ska ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning och kompetens hos besiktningsteknikern. Vid ackreditering kommer det att ställas både tekniska krav och krav av allmän karaktär, till exempel på oberoende och gott anseende.