Fordons- och vägtrafikfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 juni 2022

Betänkande: Fordons- och vägtrafikfrågor

Betänkande 2015/16:TU11

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om fordons- och vägtrafikfrågor. Skälet är främst att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om självstyrande fordon, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fordonsbesiktningar, historiska fordon och vinterdäck.