FiU20

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 13 oktober 2022

Betänkande: FiU20

Betänkande 2003/04:FiU20

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Tio miljarder satsas för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska programmen får 15 000 fler platser i år och ytterligare fler platser nästa år. Dessutom satsas mer pengar på sysselsättningsstödet till kommunerna och på det särskilda stödet inom aktivitetsgarantin. Fler anställda inom vården, skolan och omsorgen ska kunna studera. Under 2004 och 2005 får 6000 personer möjlighet att arbete deltid och samtidigt studera på deltid med rekryteringsbidrag. Regeringen presenterar åtgärder för öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden. Under 2005 ska regeringen lämna en proposition om hur introduktionen av nyanlända invandrare ska bli bättre och hur invandrare snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Sverige höjer sitt internationella bistånd och det finns utrymme för att höja biståndet till 1 procent av BNI under mandatperioden. Riksdagen sade ja till regeringens riktlinjer för budgetpolitiken. Riktlinjerna innebär i korthet att man håller utgiftstaken för staten samtidigt som saldot i de samlade offentliga finanserna ska ha ett överskott på två procent av BNP.