Fiskeripolitik m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 2 mars 2011

Betänkande: Fiskeripolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU11

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om fiskeripolitik. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om komplettering av fiskekvotssystemet med så kallade kilowattdagar eller havdagar, fiskerikontroll, sanktioner och förbud samt miljömål och hållbarhetskriterier inom fiskeområdet. Andra motioner uppmärksammar behovet av att anpassa redskapen till ett skonsamt fiske, fiskeflottans kapacitet, EU:s fiskeavtal med tredjeland och regelförenkling. Även frågor om ålfiske, kustnära fiske, fritidsfiske och vattenbruk tas upp i några motioner.