Fastighetsrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 mars 2023

Betänkande: Fastighetsrätt

Betänkande 2022/23:CU9

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om fastighetsrätt, huvudsakligen med hänvisning till pågående arbete i frågorna och tidigare ställningstaganden.

Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022 och handlar bland annat om arrende, tomträtt, laddmöjligheter inom samfälligheter, expropriationsersättning, förköpslag, fastighetsförmedling, tillgång till geodata och översyn av Lantmäteriet.