Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 30 januari 2002

Betänkande: Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

Betänkande 2001/02:LU9

Vårdnadsprövning vid våld inom familjen (LU9)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om automatisk vårdnadsprövning när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Regeringen bör utreda om en sådan ordning innebär en förstärkning av barnets rätt och främjar barnets bästa. Frågan bör behandlas vid den kommande utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Vidare avslogs motioner från den allmänna motionstiden 2001 om bl.a. faderskap, vårdnad och umgänge.