Exportkontrollpolitiken och exporten avkrigsmateriel år 2002

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 oktober 2022

Betänkande: Exportkontrollpolitiken och exporten avkrigsmateriel år 2002

Betänkande 2002/03:UU9

Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel (UU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002. Riksdagen avslog också motioner om krigsmaterielfrågor. Motionerna handlar främst om att Sverige inte ska exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett stort antal förslag gäller redovisning och öppenhet i krigsmaterielfrågor. Flera motioner handlar om om lagstiftning och riktlinjer för import av krigsmateriel.