Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 11 augusti 2022

Betänkande: Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Betänkande 2009/10:SkU23

Höjt jobbskatteavdrag ska göra det mer lönsamt att arbeta (SkU23)

Jobbskatteavdraget höjs den 1 januari 2010. Höjningen gäller för personer som inte fyllt 65 år och som tjänar över 38 600 kronor per år. Den motsvarar en skattesänkning med upp till 3 020 kronor per år för den som har genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. För den som tjänar 22 000 kronor i månaden och betalar genomsnittlig kommunal inkomstskatt blir skattesänkningen 2 712 kronor per år. Avdraget ska göra det mer lönsamt att arbeta för den som i dag står utanför arbetsmarknaden. Genom sänkta marginalskatter ska det också motivera den som redan har ett arbete att jobba mer. Beslutet innebär att statens skatteinkomster minskar med 10 miljarder kronor.