Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 28 juli 2022

Betänkande: Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Betänkande 2012/13:AU3

Utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (AU3)

Diskriminering på grund av ålder är i dag förbjuden inom arbetslivs- och utbildningsområdena. Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas den 1 januari 2013 till fler samhällsområden: varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning.

Det ska finnas undantag från förbuden. Det ska även i fortsättningen vara tillåtet att ha nedre åldersgränser för tillträde till barer och restauranger som serverar alkohol. Vidare ska försäkringstjänster undantas.