Ett europeiskt medborgarinitiativ

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 27 januari 2010

Utlåtande: Ett europeiskt medborgarinitiativ

Utlåtande 2009/10:KU32

Formerna för ett europeiskt medborgarinitiativ (KU32)

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 fick EU:s medborgare en ny möjlighet att påverka EU genom medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet gör det möjligt för en miljon EU-medborgare från ett betydande antal medlemsländer att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag inom ett område där EU har möjlighet att ta beslut. EU-kommissionen har i en så kallad grönbok analyserat olika aspekter på hur initiativet ska fungera i praktiken. Konstitutionsutskottet, KU, välkomnar i ett utlåtande grönboken. Utskottet anser att ett förslag till regelverk bör utformas så pragmatiskt som möjligt. Det bör inte kräva för mycket administration på nationell nivå. KU framhåller också vikten av att undvika formella krav som försvårar för medborgare att lägga fram ett initiativ, detta under förutsättning att rättssäkerheten inte påverkas negativt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg, skickade utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.