Energipolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 juli 2022

Betänkande: Energipolitik

Betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.