En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 augusti 2022

Betänkande: En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Betänkande 2007/08:JuU19

Utvecklingen av tingsrättsorganisationen (JuU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.