Till innehåll på sidan

En hållbar rovdjurspolitik

Debatt om förslag 5 december 2013

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenHelén Pettersson i Umeå (S)
 2. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 3. Hoppa till i videospelarenJens Holm (V)
 4. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 5. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 6. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 7. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 8. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 9. Hoppa till i videospelarenJens Holm (V)
 10. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 11. Hoppa till i videospelarenJens Holm (V)
 12. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 13. Hoppa till i videospelarenHelén Pettersson i Umeå (S)
 14. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 15. Hoppa till i videospelarenHelén Pettersson i Umeå (S)
 16. Hoppa till i videospelarenBengt-Anders Johansson (M)
 17. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 18. Hoppa till i videospelarenJens Holm (V)
 19. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 20. Hoppa till i videospelarenJens Holm (V)
 21. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 22. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 23. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 24. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 25. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 26. Hoppa till i videospelarenRoger Tiefensee (C)
 27. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 28. Hoppa till i videospelarenRoger Tiefensee (C)
 29. Hoppa till i videospelarenHelena Leander (MP)
 30. Hoppa till i videospelarenRoger Tiefensee (C)
 31. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 32. Hoppa till i videospelarenRoger Tiefensee (C)
 33. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 34. Hoppa till i videospelarenRoger Tiefensee (C)
 35. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 36. Hoppa till i videospelarenIrene Oskarsson (KD)
 37. Hoppa till i videospelarenAnders Ahlgren (C)
 38. Hoppa till i videospelarenErik A Eriksson (C)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.