En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Sverige inför standard för informationsutbyte om finansiella konton (SkU9)

Sverige inför OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet är bland annat att göra det svårare att undanhålla pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. Standarden innebär att Skatteverket blir skyldiga att utbyta viss information med utländska myndigheter. Standarden innebär också att svenska banker och andra finansiella institut ska lämna information om utländska kontohavares tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket.

De nya reglerna börjar i huvudsak att gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.