Elever med funktionshinder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 november 2022

Betänkande: Elever med funktionshinder

Betänkande 2000/01:UbU12

Motioner om elever med funktionshinder (UbU12)

Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 som rör elever med funktionshinder, bl.a. om återinförande av specialskolan som skolform för synskadade respektive gravt språkstörda barn, stöd för funktionshindrade elever i den kommunala skolan, särskolans verksamhet, införande av individuella program inom Rh-anpassad gymnasieutbildning samt möjligheter för elever med funktionshinder att välja skola.