Den svenska turistnäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 oktober 2022

Betänkande: Den svenska turistnäringen

Betänkande 2004/05:NU13

Den svenska turistnäringen (NU13)

Riksdagen godkände följande mål för turistpolitiken: att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Riksdagen godkände också inriktningen av turistpolitiken. Två grundperspektiv, ett näringsfrämjande och ett Sverigefrämjande, är utgångspunkt för inriktningen. Riksdagen godkände vidare att Turistdelegationen avvecklas.