Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Strategi för nytt program för landsbygden (MJU13)

Regeringen har redovisat för riksdagen den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Landsbygdspolitiken har som mål en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom de areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden. Programmet ska också stödja lokalt engagemang och bidra till att miljömålen som är kopplade till jordbruk och skogsbruk med mera uppnås. Riksdagen avslutade ärendet utan några ytterligare tillägg. Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika jordbruksfrågor med hänvisning till pågående arbeten, olika utredningar samt kommande förslag.