Cykelfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 3 februari 2016

Betänkande: Cykelfrågor

Betänkande 2015/16:TU7

Nej till motioner om cykelfrågor (TU7)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om cykelfrågor. Några av motionerna handlar om att Sverige behöver ett nationellt mål för att öka antalet cykelresor, åtgärder inom infrastrukturen, ökad trafiksäkerhet för cyklister samt att göra det enklare att använda elcykel.

Trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut, framhåller att cykeln som transportmedel har många fördelar och att det är viktigt att stärka cykelns roll.

Riksdagen sa nej till motionerna med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2015/16.