Cirkulär ekonomi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 mars 2023

Betänkande: Cirkulär ekonomi

Betänkande 2022/23:MJU10

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU10)

Riksdagen har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.