Bostadspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 juli 2022

Betänkande: Bostadspolitik

Betänkande 2014/15:CU7

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar bland annat om bostadsbyggande, studentbostäder, bostadsägande, kommunal bostadsförmedling och allmännyttiga bostadsföretag.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till utredningar och andra åtgärder som har betydelse för bostadssituationen för äldre som bor där bostadsmarknaden är svag. Riksdagen lade därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sade också nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det pågår utredningar och uppdrag som rör flera av de frågor som tas upp i motionerna.