Till innehåll på sidan

Bidrag till en stiftelse för utvecklandet av god redovisningssed

Debatt om förslag 31 december 1988
  • Bädda in video

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan