Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 27 januari 2010

Betänkande: Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Betänkande 2009/10:SoU6

Tydligare biståndsregler i socialtjänstlagen (SoU6)

Den så kallade biståndsparagrafen i socialtjänstlagen, SoL, förtydligas från och med den 1 mars 2010. Lagändringen innebär att en kommun inte ska få göra ekonomiska behovsprövningar av andra biståndsinsatser än ekonomiskt bistånd om kommunens rätt att ta ut avgift för insatsen regleras i SoL. Det rör framför allt biståndsinsatser som hemtjänst och plats i särskilt boende. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.