Bättre förutsättningar för värdepapperisering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 7 mars 2001

Betänkande: Bättre förutsättningar för värdepapperisering

Betänkande 2000/01:FiU17

Bättre förutsättningar för värdepapperisering (FiU17)

Riksdagen beslutade om förbättringar av förutsättningarna för att i Sverige genomföra s.k. värdepapperisering. Värdepapperisering är ett förfarande som innebär att relativt homogena tillgångar med förutsägbara betalningsflöden omvandlas till obligationer eller andra lätt omsättningsbara värdepapper. Termen syftar - i den mening som här används - på en verksamhet där fordringar säljs till en juridisk person som enbart äger fordringarna och emitterar obligationer för sin finansiering. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2001.