Avfall och kretslopp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 4 maj 2011

Betänkande: Avfall och kretslopp

Betänkande 2010/11:MJU17

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU17)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om avfall och kretslopp. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp frågor som pantsystem, biologiskt avfall och märkning på förpackningarna. Andra motioner handlar om källsortering och återvinning samt ansvarsförhållanden.